Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής: δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων για ένα πρόγραμμα κοινοτικής δράσης