Συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων