Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2129/92 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1992 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για προϊόντα καταγωγής Πολωνίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων οροφών στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 521/92 του Συμβουλίου