Sprawa T-309/19: Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2020 r. – BRF Singapore Foods / EUIPO – Tipiak (Sadia) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Sadia – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SAIDA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Zasada dobrej administracji – Równość traktowania – Obowiązek uzasadnienia]