ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1537/95 του Veronica HARDSTAFF προς την Επιτροπή. Διαρθρωτικά ταμεία (Συμπληρωματική απάντηση)