Sprawa T-133/19: Wyrok Sądu z dnia 25 czerwca 2020 r. – Off-White / EUIPO (OFF-WHITE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego OFF-WHITE – Częściowe odrzucenie zgłoszenia do rejestracji – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Nazwa koloru – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]