Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές σιδη-ροπυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Νότιας Αφρικής