Προκήρυξη δημοπρασίας για την απλή δημοπρασία αριθ. 23/90 ΕΚ