Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om disponering over de midler, der stammer fra tilbageførsler under AVS-investeringsfaciliteten fra transaktioner under den 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF), status fra 10. EUF eller fra tidligere EUF'er og frigjorte midler fra projekter under 10. EUF eller tidligere EUF'er