Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 november 1993 in zaak T-460/93, E. Tête e.a. tegen Europese Investeringsbank (Besluit van de Europese Investeringsbank — Beroep tot nietigverklaring — Niet-ontvankelijkheid)