Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Τ-460/93, Etienne Tête κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — Προσφυγή ακυρώσεως — Απαράδεκτο)