ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2992/93 του Virginio BETTINI προς την Επιτροπή. Απολογισμός της πολιτικής αξιολόγησης των δασών στις υπαίθριες περιοχές της Κοινότητας