Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του Ατυχήματος του Πυρηνικού Σταθμού του Τσερνομπίλ — Πρόσκληση συμμετοχής