ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3407/95 του Jean-Yves LE GALLOU προς την Επιτροπή. Πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας