/* */

Ανακοίνωση πρόσληψης αριθ. PE/84/S — Διευθυντής (κατηγορία Α, βαθμός 2) — Στρατηγική ανθρωπίνων πόρων