Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Φιλιππινών σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας των Φιλιππινών στην Αποστολή Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ατσέ της Ινδονησίας (Aceh Monitoring Mission — AMM)