Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ungdomars anställbarhet – att matcha utbildning med industrins behov i åtstramningstider”