Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposljivosti mladih – usklajevanje poklicnega usposabljanja s potrebami gospodarstva v času varčevanja