Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení“