Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jauniešu nodarbināmība – apmācības pielāgošana nozaru vajadzībām taupības apstākļos”