Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1410/2006 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006 , για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006, για την περίοδο 2006/07