Priporočilo za PRIPOROČILO SVETA o ekonomski politiki euroobmočja