Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind politica economică a zonei euro