Γραπτή ερώτηση E-0955/06 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Θανάτωση δελφινιών