ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2553/90 του κ. Jose VAZQUEZ FOUZ προς την Επιτροπή. Εφαρμογή των ΚΠΣ στη Γαλικία της Ισπανίας