Γραπτή ερώτηση P-4444/06 υποβολή: John Bowis (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Καταπολέμηση μιάς πανδημίας γρίπης