Γραπτή ερώτηση E-3779/06 υποβολή: Sharon Bowles (ALDE) προς την Επιτροπή. Επιδημία των αγριοκαστανιών