Vīna nozares nosaukuma produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas paziņojuma publikācija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu 2020/C 442/08