Γραπτή ερώτηση E-4389/05 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Στατιστικά στοιχεία για την ακατάλληλη χρήση διαλυτών στην ΕΕ