Γνώμη της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2020 σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης Krümmel L-ILW, που βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν της Γερμανίας (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 2020/C 81/01