Skriftlig forespørgsel E-0382/05 af Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) til Kommissionen. Indledning af forhandlinger om en fiskeriaftale med Marokko