Neuvoston päätöksellä komiteoihin nimitetyt henkilöt Elokuu – joulukuu 2019 (sosiaaliala)2020/C 24/01