Απόφαση (EE) 2015/137 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015 , για την ανανέωση της θητείας του αντιπροέδρου του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και δύο προέδρων των Τμημάτων Προσφυγών του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)