Γραπτή ερώτηση E-2867/04 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Απομόνωση των μη Σέρβων κατοίκων του Κοσσυφοπεδίου έναντι της λοιπής Ευρώπης, ως συνέπεια των διαβατηρίων UNMIK και της διακοπής των σιδηροδρομικών συνδέσεων