Αρχική σελίδα

Old browser message - Portal

Maintenance EN

alert Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ιστοσελίδα θα υποβληθεί σε ορισμένες ενημερώσεις αυτήν την εβδομάδα. Κατά συνέπεια, οι χρήστες ενδέχεται να παρουσιάζουν αστάθειες και περιορισμένη λειτουργικότητα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

("Μεταφρασμένο Google" από το αγγλικό πρωτότυπο)

Δίκαιο της ΕΕ – EUR-Lex

content
 

Δίκαιο της ΕΕ | EUR-Lex

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομολογία της ΕΕ και άλλες πηγές του ενωσιακού δικαίου

Δημόσια δεδομένα

content
 

Δημόσια δεδομένα της ΕΕ

Κατάλογος συνόλων δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και άλλους οργανισμούς της ΕΕ

Εκδόσεις της ΕΕ

content
 

Εκδόσεις της ΕΕ

Εκθέσεις, μελέτες, ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικά και άλλες εκδόσεις των θεσμικών οργάνων και άλλων οργανισμών της ΕΕ

Cordis

content
 

Έρευνα και καινοτομία
CORDIS

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ

Ευρετήριο υπαλλήλων

content
 

EU Whoiswho

Επίσημος κατάλογος των μελών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάλληλοι και οργανόγραμμα της ΕΕ)

TED

content
 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες
TED

Προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης