Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/377, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)