Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1740 z 29. septembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny