Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1