Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1