Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1