Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 16 december 2010.