Ģenerāladvokātes Kokott secinājumi, sniegti 2010. gada 16.decembrī.