Информация, която държавите-членки съобщават относно забрана на риболовни дейности