Kohtuasi C-417/12 P: Taani Kuningriigi 13. septembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 3. juuli 2012 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-212/09: Taani Kuningriik versus Euroopa Komisjon