Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jääskinen fremsat den 18. oktober 2012.