Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2010