Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Ruiz-Jarabo Colomer της 23ης Μαρτίου 2006. # August Storck KG κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ). # Αίτηση αναιρέσεως - Κοινοτικό σήμα - Άρθρο 7, παράγραφοι 1, στοιχείο β΄, και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου της καταχωρίσεως - Εικονιστικό σήμα - Παράσταση συσκευασίας ζαχαρωτού χρώματος χρυσαφί - Διακριτικός χαρακτήρας. # Υπόθεση C-25/05 P. Storck κατά ΓΕΕΑ TITJUR