Besluit nr. 2/2020 van de Associatieraad EU-Midden-Amerika van 14 december 2020 ter invoering van een toelichting op de artikelen 15, 16, 19, 20 en 30 van bijlage II (betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking) van de overeenkomst met betrekking tot het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, factuurverklaringen, toegelaten exporteurs en de verificatie van bewijzen van oorsprong [2021/46]