Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Armenian tasavallan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta