Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 16 lutego 2021 r. 2021/C 57/02